De tijden van zonsondergang in 2020 in Nederland en België in een overzicht.

Zonsondergang

De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2020 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.

Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.

Hengelo

 maandag 20 januari 2020 
Opkomst zon: 08:29

Hoogste punt: 12:43

Ondergang zon: 16:57
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
1 08:42
16:30
08:13
17:19
07:16
18:13
07:04
20:07
06:00
20:59
05:16
21:45
05:16
21:57
05:55
21:23
06:45
20:19
07:35
19:08
07:30
17:02
08:20
16:23
2 08:41
16:31
08:11
17:21
07:14
18:15
07:02
20:09
05:58
21:01
05:15
21:46
05:17
21:56
05:56
21:21
06:47
20:17
07:37
19:06
07:31
17:00
08:22
16:22
3 08:41
16:32
08:10
17:23
07:12
18:17
07:00
20:11
05:56
21:02
05:14
21:47
05:17
21:56
05:58
21:19
06:49
20:14
07:38
19:04
07:33
16:58
08:23
16:22
4 08:41
16:33
08:08
17:24
07:09
18:18
06:57
20:13
05:54
21:04
05:14
21:48
05:18
21:55
05:59
21:17
06:50
20:12
07:40
19:01
07:35
16:57
08:24
16:21
5 08:41
16:35
08:06
17:26
07:07
18:20
06:55
20:14
05:52
21:06
05:13
21:49
05:19
21:55
06:01
21:15
06:52
20:10
07:42
18:59
07:37
16:55
08:26
16:21
6 08:40
16:36
08:05
17:28
07:05
18:22
06:53
20:16
05:50
21:07
05:13
21:50
05:20
21:54
06:03
21:14
06:53
20:07
07:43
18:57
07:39
16:53
08:27
16:20
7 08:40
16:37
08:03
17:30
07:02
18:24
06:51
20:18
05:49
21:09
05:12
21:51
05:21
21:54
06:04
21:12
06:55
20:05
07:45
18:55
07:41
16:52
08:28
16:20
8 08:39
16:39
08:01
17:32
07:00
18:26
06:48
20:20
05:47
21:11
05:12
21:51
05:22
21:53
06:06
21:10
06:57
20:03
07:47
18:52
07:42
16:50
08:29
16:20
9 08:39
16:40
07:59
17:34
06:58
18:27
06:46
20:21
05:45
21:12
05:11
21:52
05:23
21:52
06:07
21:08
06:58
20:00
07:49
18:50
07:44
16:48
08:30
16:20
10 08:38
16:41
07:57
17:36
06:56
18:29
06:44
20:23
05:43
21:14
05:11
21:53
05:24
21:51
06:09
21:06
07:00
19:58
07:50
18:48
07:46
16:47
08:31
16:20
11 08:38
16:43
07:55
17:38
06:53
18:31
06:42
20:25
05:42
21:16
05:11
21:54
05:25
21:50
06:11
21:04
07:02
19:56
07:52
18:46
07:48
16:45
08:32
16:19
12 08:37
16:44
07:54
17:39
06:51
18:33
06:39
20:26
05:40
21:17
05:10
21:54
05:27
21:50
06:12
21:02
07:03
19:53
07:54
18:43
07:50
16:44
08:33
16:19
13 08:36
16:46
07:52
17:41
06:49
18:34
06:37
20:28
05:39
21:19
05:10
21:55
05:28
21:49
06:14
21:00
07:05
19:51
07:56
18:41
07:51
16:42
08:34
16:19
14 08:35
16:47
07:50
17:43
06:46
18:36
06:35
20:30
05:37
21:20
05:10
21:55
05:29
21:48
06:16
20:58
07:07
19:48
07:57
18:39
07:53
16:41
08:35
16:20
15 08:34
16:49
07:48
17:45
06:44
18:38
06:33
20:32
05:36
21:22
05:10
21:56
05:30
21:47
06:17
20:56
07:08
19:46
07:59
18:37
07:55
16:39
08:36
16:20
16 08:33
16:51
07:46
17:47
06:42
18:40
06:30
20:33
05:34
21:23
05:10
21:56
05:31
21:45
06:19
20:54
07:10
19:44
08:01
18:35
07:57
16:38
08:37
16:20
17 08:33
16:52
07:44
17:49
06:39
18:41
06:28
20:35
05:33
21:25
05:10
21:57
05:33
21:44
06:21
20:52
07:12
19:41
08:03
18:32
07:58
16:37
08:38
16:20
18 08:31
16:54
07:42
17:51
06:37
18:43
06:26
20:37
05:31
21:26
05:10
21:57
05:34
21:43
06:22
20:50
07:13
19:39
08:04
18:30
08:00
16:35
08:38
16:20
19 08:30
16:56
07:40
17:53
06:35
18:45
06:24
20:39
05:30
21:28
05:10
21:57
05:35
21:42
06:24
20:48
07:15
19:37
08:06
18:28
08:02
16:34
08:39
16:21
20 08:29
16:57
07:38
17:54
06:32
18:47
06:22
20:40
05:28
21:29
05:10
21:58
05:37
21:41
06:25
20:45
07:17
19:34
08:08
18:26
08:03
16:33
08:39
16:21
21 08:28
16:59
07:35
17:56
06:30
18:48
06:20
20:42
05:27
21:31
05:11
21:58
05:38
21:39
06:27
20:43
07:18
19:32
08:10
18:24
08:05
16:32
08:40
16:22
22 08:27
17:01
07:33
17:58
06:28
18:50
06:18
20:44
05:26
21:32
05:11
21:58
05:40
21:38
06:29
20:41
07:20
19:30
08:11
18:22
08:07
16:31
08:40
16:22
23 08:26
17:02
07:31
18:00
06:25
18:52
06:16
20:45
05:25
21:34
05:11
21:58
05:41
21:37
06:30
20:39
07:22
19:27
08:13
18:20
08:08
16:30
08:41
16:23
24 08:24
17:04
07:29
18:02
06:23
18:54
06:13
20:47
05:24
21:35
05:12
21:58
05:43
21:35
06:32
20:37
07:23
19:25
08:15
18:18
08:10
16:29
08:41
16:24
25 08:23
17:06
07:27
18:04
06:21
18:55
06:11
20:49
05:22
21:36
05:12
21:58
05:44
21:34
06:34
20:35
07:25
19:22
07:17
17:16
08:12
16:28
08:41
16:24
26 08:22
17:08
07:25
18:06
06:18
18:57
06:09
20:51
05:21
21:38
05:13
21:58
05:45
21:32
06:35
20:32
07:27
19:20
07:19
17:14
08:13
16:27
08:41
16:25
27 08:20
17:10
07:23
18:07
06:16
18:59
06:07
20:52
05:20
21:39
05:13
21:58
05:47
21:31
06:37
20:30
07:28
19:18
07:21
17:12
08:15
16:26
08:42
16:26
28 08:19
17:11
07:20
18:09
06:14
19:01
06:05
20:54
05:19
21:40
05:14
21:58
05:48
21:29
06:39
20:28
07:30
19:15
07:22
17:10
08:16
16:25
08:42
16:27
29 08:18
17:13
07:18
18:11
07:11
20:02
06:03
20:56
05:18
21:41
05:14
21:57
05:50
21:28
06:40
20:26
07:32
19:13
07:24
17:08
08:18
16:24
08:42
16:28
30 08:16
17:15
07:09
20:04
06:01
20:57
05:17
21:42
05:15
21:57
05:52
21:26
06:42
20:23
07:33
19:11
07:26
17:06
08:19
16:24
08:42
16:29
31 08:14
17:17
07:07
20:06
05:17
21:44
05:53
21:24
06:44
20:21
07:28
17:04
08:42
16:30

Zomertijd/wintertijd

Van woensdag 01 januari tot en met zaterdag 28 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 29 maart tot en met zaterdag 24 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 25 oktober tot en met donderdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).

Seizoenen in het jaar 2020

De lente begint op 20 maart 2020 om 04:49 MET.
De zomer begint op 20 juni 2020 om 23:43 MEZT.
De herfst begint op 22 september 2020 om 15:30 MEZT.
De winter begint op 21 december 2020 om 11:02 MET.