De tijden van zonsondergang in 2018 in Nederland en België in een overzicht.

Zonsondergang

De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2018 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.

Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.

Hengelo

 maandag 24 september 2018 
Opkomst zon: 07:22

Hoogste punt: 13:24

Ondergang zon: 19:26
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
1 08:42
16:31
08:12
17:20
07:17
18:12
07:06
20:07
06:01
20:58
05:16
21:44
05:15
21:57
05:54
21:23
06:44
20:20
07:34
19:10
07:29
17:03
08:20
16:23
2 08:41
16:32
08:10
17:22
07:15
18:14
07:03
20:08
05:59
21:00
05:15
21:45
05:16
21:57
05:55
21:22
06:46
20:18
07:36
19:07
07:31
17:01
08:21
16:23
3 08:41
16:33
08:09
17:23
07:13
18:16
07:01
20:10
05:57
21:02
05:15
21:46
05:17
21:56
05:57
21:20
06:48
20:15
07:37
19:05
07:32
16:59
08:22
16:22
4 08:41
16:34
08:07
17:25
07:10
18:17
06:59
20:12
05:55
21:03
05:14
21:47
05:18
21:56
05:59
21:18
06:49
20:13
07:39
19:03
07:34
16:58
08:24
16:22
5 08:40
16:35
08:05
17:27
07:08
18:19
06:56
20:13
05:53
21:05
05:13
21:48
05:19
21:55
06:00
21:16
06:51
20:11
07:41
19:00
07:36
16:56
08:25
16:21
6 08:40
16:37
08:04
17:29
07:06
18:21
06:54
20:15
05:51
21:07
05:13
21:49
05:20
21:55
06:02
21:15
06:53
20:08
07:43
18:58
07:38
16:54
08:26
16:21
7 08:40
16:38
08:02
17:31
07:04
18:23
06:52
20:17
05:49
21:08
05:12
21:50
05:21
21:54
06:03
21:13
06:54
20:06
07:44
18:56
07:40
16:52
08:28
16:20
8 08:39
16:39
08:00
17:33
07:01
18:25
06:49
20:19
05:48
21:10
05:12
21:51
05:22
21:53
06:05
21:11
06:56
20:04
07:46
18:53
07:41
16:51
08:29
16:20
9 08:39
16:41
07:58
17:35
06:59
18:26
06:47
20:20
05:46
21:11
05:11
21:52
05:23
21:53
06:07
21:09
06:58
20:01
07:48
18:51
07:43
16:49
08:30
16:20
10 08:38
16:42
07:56
17:37
06:57
18:28
06:45
20:22
05:44
21:13
05:11
21:53
05:24
21:52
06:08
21:07
06:59
19:59
07:49
18:49
07:45
16:47
08:31
16:20
11 08:37
16:44
07:54
17:39
06:54
18:30
06:43
20:24
05:43
21:15
05:11
21:53
05:25
21:51
06:10
21:05
07:01
19:57
07:51
18:47
07:47
16:46
08:32
16:19
12 08:36
16:45
07:53
17:40
06:52
18:32
06:40
20:26
05:41
21:16
05:11
21:54
05:26
21:50
06:11
21:03
07:02
19:54
07:53
18:44
07:49
16:44
08:33
16:19
13 08:36
16:47
07:51
17:42
06:50
18:33
06:38
20:27
05:39
21:18
05:10
21:55
05:27
21:49
06:13
21:01
07:04
19:52
07:55
18:42
07:50
16:43
08:34
16:19
14 08:35
16:48
07:49
17:44
06:48
18:35
06:36
20:29
05:38
21:19
05:10
21:55
05:28
21:48
06:15
20:59
07:06
19:50
07:56
18:40
07:52
16:41
08:35
16:19
15 08:34
16:50
07:47
17:46
06:45
18:37
06:34
20:31
05:36
21:21
05:10
21:56
05:30
21:47
06:16
20:57
07:07
19:47
07:58
18:38
07:54
16:40
08:36
16:20
16 08:33
16:51
07:45
17:48
06:43
18:39
06:32
20:32
05:35
21:23
05:10
21:56
05:31
21:46
06:18
20:55
07:09
19:45
08:00
18:36
07:56
16:39
08:36
16:20
17 08:32
16:53
07:43
17:50
06:41
18:41
06:29
20:34
05:33
21:24
05:10
21:57
05:32
21:45
06:20
20:53
07:11
19:43
08:02
18:33
07:57
16:37
08:37
16:20
18 08:31
16:55
07:41
17:52
06:38
18:42
06:27
20:36
05:32
21:26
05:10
21:57
05:33
21:44
06:21
20:51
07:12
19:40
08:03
18:31
07:59
16:36
08:38
16:20
19 08:30
16:56
07:39
17:54
06:36
18:44
06:25
20:38
05:31
21:27
05:10
21:57
05:35
21:43
06:23
20:49
07:14
19:38
08:05
18:29
08:01
16:35
08:38
16:21
20 08:29
16:58
07:37
17:55
06:34
18:46
06:23
20:39
05:29
21:29
05:10
21:58
05:36
21:41
06:25
20:47
07:16
19:36
08:07
18:27
08:03
16:34
08:39
16:21
21 08:28
17:00
07:34
17:57
06:31
18:48
06:21
20:41
05:28
21:30
05:11
21:58
05:37
21:40
06:26
20:44
07:17
19:33
08:09
18:25
08:04
16:32
08:40
16:22
22 08:26
17:02
07:32
17:59
06:29
18:49
06:19
20:43
05:27
21:31
05:11
21:58
05:39
21:39
06:28
20:42
07:19
19:31
08:11
18:23
08:06
16:31
08:40
16:22
23 08:25
17:03
07:30
18:01
06:27
18:51
06:17
20:44
05:25
21:33
05:11
21:58
05:40
21:37
06:30
20:40
07:21
19:28
08:12
18:21
08:07
16:30
08:40
16:23
24 08:24
17:05
07:28
18:03
06:24
18:53
06:15
20:46
05:24
21:34
05:12
21:58
05:42
21:36
06:31
20:38
07:22
19:26
08:14
18:19
08:09
16:29
08:41
16:23
25 08:23
17:07
07:26
18:05
07:22
19:54
06:12
20:48
05:23
21:36
05:12
21:58
05:43
21:34
06:33
20:36
07:24
19:24
08:16
18:17
08:11
16:28
08:41
16:24
26 08:21
17:09
07:24
18:06
07:20
19:56
06:10
20:50
05:22
21:37
05:12
21:58
05:45
21:33
06:35
20:34
07:26
19:21
08:18
18:15
08:12
16:27
08:41
16:25
27 08:20
17:11
07:22
18:08
07:17
19:58
06:08
20:51
05:21
21:38
05:13
21:58
05:46
21:31
06:36
20:31
07:27
19:19
08:20
18:13
08:14
16:26
08:42
16:26
28 08:18
17:12
07:19
18:10
07:15
20:00
06:06
20:53
05:20
21:39
05:13
21:58
05:48
21:30
06:38
20:29
07:29
19:17
07:21
17:11
08:15
16:25
08:42
16:26
29 08:17
17:14
07:13
20:01
06:04
20:55
05:19
21:41
05:14
21:58
05:49
21:28
06:39
20:27
07:31
19:14
07:23
17:09
08:17
16:25
08:42
16:27
30 08:15
17:16
07:10
20:03
06:02
20:56
05:18
21:42
05:15
21:57
05:51
21:27
06:41
20:25
07:32
19:12
07:25
17:07
08:18
16:24
08:42
16:28
31 08:14
17:18
07:08
20:05
05:17
21:43
05:52
21:25
06:43
20:22
07:27
17:05
08:42
16:29

Zomertijd/wintertijd

Van maandag 01 januari tot en met zaterdag 24 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 25 maart tot en met zaterdag 27 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 28 oktober tot en met maandag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).

Seizoenen in het jaar 2018

De lente begint op 20 maart 2018 om 17:15 MET.
De zomer begint op 21 juni 2018 om 12:07 MEZT.
De herfst begint op 23 september 2018 om 03:54 MEZT.
De winter begint op 21 december 2018 om 23:22 MET.